Erhverv

Vi tilbyder også hjælp til erhvervskunder

Køleanlæg

TVT har et tæt samarbejde med Morsø Køl, som er ISO9001-certificeret kølemontør, og servicerer i dag både industrikøleanlæg og dagligvarebutikkers kølemontrer og frysere. Vi samarbejder på alt hvad der hedder Køl og Klima/Energi. Køleanlæg anvendes i dag til mange ting. Arbejdsmiljøet på kontoret sikres med køling, virksomhedens serverpark bliver kølet men også varmepumper og ventilationsanlæg indeholder køleanlæg.


Vi hjælper dig med opsætning af de korrekte køleanlæg samt indstilling og service, således at du kan opfylde de krav der stilles til køling i din branche. Vi kender de nyeste muligheder og forhandler markedets bedste og mest driftssikre anlæg. Uanset dine behov.

Varmepumper

Erhvervslivet har større behov for varmepumper end private. Derfor tilbyder vi opstilling af varmepumper i kaskadeløsninger, hvilket giver en driftsøkono-misk fordel. Varmepumper kan være en god erhvervsløsning, der kan være med til at reducere virksomhedens varmeudgifter med op til 50%. Flere steder i virksomheden er brugen af varmepumper afgiftsfritaget og der kan endog være mulighed for at få tilskud til at implementere varmepumpen i virksomhedens produktion. Hos TVT har vi stor erfaring med alle typer varmepumper til erhvervslivet, så uanset om dit behov er procesvarme til industri, opvarmning af butiksarealer eller noget helt tredje, så kontakt os. Så finder vi sammen den løsning, der passer dit behov og din bundlinje.

Serviceordning

En varmepumpe indeholder kølemiddel. Derfor er der indført et lovpligtigt serviceeftersyn, som bliver udført en gang om året. Her kan du få besøg af én af vores dygtige kølemontører, der tjekker din varmepumpe, ser om den stadig kører perfekt og svarer på de spørgsmål du måtte have til din varmepumpe.

Et serviceeftersyn vil indebære kontrol af kølekredsens tæthed, rense snavs fra filte og udlæse og kontrol af varmepumpens driftsdata. Det sikrer at din varmepumper altid fungerer optimalt.

Varmepumper findes i tre forskellige udgaver

Jord til vand

Varmepumpen henter sin energi gennem slanger, der trækker varmen fra jorden. Dette kræver et ret stort grundareal, da der skal graves mange meter slange ned i jorden. Dette er den mest effektive varmepumpe, men også den der koster mest at etablere.

Luft til vand

Denne varmepumpe henter energien fra luften omkring bygningen og tilfører den en varmtvandsbeholder gennem en varmeveksler. Denne type varmepumpe har de seneste år været i rivende udvikling, da den er billigere at etablere end jord til vand-løsningen. Og nu er den snart lige så effektiv.

Luft til Luft

Luft til luft-anlægget er absolut det billigste at installere. Det er samtidigt også det anlæg, med den laveste anvendelsesgrad, da luft til luft-varmepumpen kun kan bruges til rumopvarmning.

Ventilation og udsugning

Ventilation og udluftning på arbejdspladsen er mere end bare friskluft. Det er også opfyldelse af lovkrav og måske endda store driftsøkonomiske besparelser.

Vi ved at ventilation på arbejdspladsen er en kompliceret affære, hvor der kan være mange behov der skal tilfredsstilles. Har I rørføring og løfteudstyr indenfor, så er det vigtigt at ventilationen ikke kommer i karambolage med dette. Ventilation er også en del af den samlede energiplanlægning for virksomheden, og indtænker I dette, kan I potentielt spare mange tusinde kroner om året og indkassere et betydeligt tilskudsbeløb ved opførelsen. Ventilation med varmegenvinding vil supplere jeres andre varmekilder på en meget økonomisk måde.

Ventilation ved arbejdspladser

Alle ved, hvor træls et besøg fra arbejdstilsynet kan være, men bortskafning af skadelige luftarter ved f.eks. Svejsning behøver ikke at være den ting, der giver anmærkninger. Hos TVT ved vi, hvordan du bedst opfylder lovens krav og får det bedst mulige arbejdsmiljø og mest effektive arbejdsstation med den rigtige ventilation. Det kan være udsugning ved svejsning, i malerkabiner, på autoværksteder eller spånudsugning på tømrerværkstedet.